Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Troens hebraiske røtter.

Oversikt over skriftsteder med et budskap for en tid som denne:


Hvordan bli og forbli en "mer enn en seierherre»?


Vær Ordets gjørere! Lyd Hans røst, hold Hans bud og ha tro / trofasthet til Yeshua Messias og til og med lev slik Han levde!2. Mos. 19:5,
5. Mos. 8, 5. Mos. 28:1-14, Jos. 1:5-9, Jes. 8:16-18 & 20, Jes- 26:10-12, Jes. 56:1-8, Jes. 58:13-14, Jes. 66:22-23, Jer. 7:23-28, Jer. 23:1-8, Jer. 31:31-34, Esek. 36:22-38, Esek. 37:15-28, Mal. 2:5-7, Mal. 4:4, Salme 1, Salm. 19:7-11, Salm. 78:1-8, Salm. 94:12-15, Salm. 109 spesielt vers 1-5 & 30-31, Salme 112, Salme 119, Salm. 138:1-2, Salme 149, Ord. 28:4,7 & 9, Matt. 5:17-20, 1 Joh. 2:3-6,  Rom. 7:11, Rom. 9-11, Gal. 3:24, Gal. 5:22, Åp. 14:12, Åp. 15:2-4, Åp. 19:10, Åp. 22:14-21, Jes. 12:2-3 og Åp. 15:2-4.